Μελέτη οδοποιίας για την κατασκευή οδικής αρτηρίας 12 Χλμ στην πόλη Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα Μαδαγασκάρης)

Categories
Συγκοινωνιακά Έργα

Έργο: Υπουργείο Δημοσίων Έργων Μαδαγασκάρης. Κύριος έργου: Δήμος Ναυπακτίας. Ημερομηνία: 2017 Περιγραφή:  Μελέτη οδοποιίας  για την δημιουργία ασικης αρτηρίας στο κέντρο της πρωτεύουσας της Μαδαγασκάρης συνολικού μήκους 12 Χλμ, με σκοπό την αποσυμφόρηση της περιοχης και τον εγκυβοτισμο αρδευτικου καναλιου. Για την  εκτέλεση του έργου έγιναν : -Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση 11 κόμβων -Μελέτη οδοποιίας της αρτηριας. -Υδραυλική μελέτη […]

Μελέτη οδοποιίας για την αστική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου

Categories
Συγκοινωνιακά Έργα

Έργο: Μελέτη οδοποιίας για την αστική  ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου. Κύριος έργου: Δήμος Ναυπακτίας. Ημερομηνία: 2017 Περιγραφή: Εκπονήθηκε μελέτη αστικής οδοποιίας  για τους κεντρικούς δρόμους της πόλης με σκοπό τον  συνδυασμό δρόμων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου. Για την  εκτέλεση του έργου έγιναν : -Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων, δρόμων και πεζοδρομίων. -Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων -Τοπογραφική […]

Κυκλοφοριακή μελέτη στην περιοχή Πολιτεία του Δήμου Κηφισίας

Categories
Συγκοινωνιακά Έργα

Έργο: Η μελέτη θα περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης, καθώς και την πρόταση λύσεων και στρατηγικών για τη βελτίωση της κυκλοφορίας. Η μελέτη αναμένεται να συμβάλει στην εξέλιξη της ποιότητας ζωής στην περιοχή, μειώνοντας το χρόνο μετακίνησης και βελτιώνοντας την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Κύριος έργου: Δήμος Κηφισίας Ημερομηνία: 2017

Οδοποιία Σήραγγας στο Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης)

Categories
Συγκοινωνιακά Έργα

Έργο: Μελέτη οδοποιίας και ισόπεδων κόμβων για την κατασκευή σήραγγας στην πόλη Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα Μαδαγασκάρης). Κύριος έργου: Υπουργείο Δημοσίων Έργων Μαδαγασκάρης. Ημερομηνία: 2017 Περιγραφή: Προσδιορίστηκε η χάραξη της σήραγγας και έγινε σχεδιασμός δυο ισόπεδωνκόμβων στις εξόδου της σήραγγας. Για την εκτέλεσητου έργου έγιναν:

Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι

Categories
Συγκοινωνιακά Έργα

Έργο: Βελτίωση οδού Τύρια- Σιστρούνι- Τροποποίηση μελέτης οδοποιίας. Κύριος έργου : Περιφέρεια Ηπείρου – JAGOIL A.E. Ημερομηνία : 2013 Περιγραφή: Έγινε λεπτομερής σχεδιασμός τριών ισόπεδων κόμβων με τροποποίηση της αρχικής μελέτης και την προσαρμογή της στους νέους κόμβους. Για την ολοκλήρωση των μελετών έγιναν οι εξής εργασίες: Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.

Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου επί των οδών Μ.Κυδωνιών και Καίρη

Categories
Συγκοινωνιακά Έργα

Έργο: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΟΡΑΗ-Λ.ΚΑΪΡΗ-Λ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑΣ-ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ-Λ.ΚΑΪΡΗ. Κύριος έργου : Δήμος Διονύσου. Ημερομηνία : 2010 Περιγραφή: Έγινε σχεδιασμός ενός κυκλικού κόμβου (σύνθεση δυο κυκλικών κόμβων) για τον καθορισμό της πορείας των οχημάτων ώστε να μειωθούν οι διασταυρώσεις τους. Για την εκτέλεση του έργου έγιναν : Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι […]

Σύνταξη πραγματοσύνης με τίτλο “Μελέτη Τροποποίησης – Βελτίωση της χάραξης των κλάδων 1 & 2 του κόμβου Κ3″

Categories
Συγκοινωνιακά Έργα

Κύριος έργου : J&P-AVAX A.E. Ημερομηνία : 2004 Περιγραφή: Έγινε εκ νέου σχεδιασμός του ανισόπεδου κόμβου Κ3 με σκοπό την μείωση του εύρους κατάληψης του. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν: Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.