Μελέτη οδοποιίας για την κατασκευή οδικής αρτηρίας 12 Χλμ στην πόλη Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα Μαδαγασκάρης)

Έργο: Υπουργείο Δημοσίων Έργων Μαδαγασκάρης.

Κύριος έργου: Δήμος Ναυπακτίας.

Ημερομηνία: 2017

Περιγραφή: 

Μελέτη οδοποιίας  για την δημιουργία ασικης αρτηρίας στο κέντρο της πρωτεύουσας της Μαδαγασκάρης συνολικού μήκους 12 Χλμ, με σκοπό την αποσυμφόρηση της περιοχης και τον εγκυβοτισμο αρδευτικου καναλιου.

Για την  εκτέλεση του έργου έγιναν :

-Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση 11 κόμβων

-Μελέτη οδοποιίας της αρτηριας.

-Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων

-Μελέτη σήμανσης.

-Τοπογραφική αποτύπωση στην ευρύτερη  περιοχή της σήραγγας .

Το έργο βρίσκετε σε διαδικασία υλοποίησης.