ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ BAILEY-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΑ – ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔI

Έργο: Κατασκευή οδού πρόσβασης , Προβλήτας και κτιρίου υποστήριξης Ιχθυοκαλλιεργειών στην Περιοχή του Αστακού Αιτ/νιας.

Κύριος έργου : ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Ημερομηνία : 2020-2021

Περιγραφή:

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή βάθρων και έδραση νέας γέφυρας τύπου Bailey καθώς επίσης και η διαμόρφωση των προσβάσεων στο χείμαρρο Γαρδικιώτη, επί του δρόμου Αμβρακιά – Αργυρό Πηγάδι.  Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών : Τοπογραφική Μελέτη, Μελέτη Οδοποιίας, Γεωτεχνική Μελέτη, Στατική Μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε Χρήση.