Τοπογραφία και GIS

Περιγραφη Υπηρεσιας
Ολοκληρωμένες λύσεις γεωπληροφορικής
Η εξέλιξη των τεχνολογιών, η χρησιμοποίηση δορυφορικών συστημάτων και η προσιτότιτα των μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων έχει οδηγήσει τον τομέα της τοπογραφίας σε νέες προκλήσεις και προοπτικές στον χώρο των υποδομών και της πληροφορίας.

Η Όριο Μελετητική Ε.Ε. ακoλουθώντας τις εξελίξεις και χρησιμοποιώντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό καλύπτει πλήρως τις ανάγκες υποστήριξης μελετών τεχνικών έργων όπως υδραυλικών, συγκοινωνιακών, και λιμενικών έργων.

Η εταιρεία μας συμμετέχει στην 4η γενιά κτηματογράφησης και εκπονεί τις εργασίες για την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου στις Περιφερειακές ενότητες Κω, Ρόδου, Καλύμνου και Καρπάθου.

Προσεγγίστε το Αύριο με Καινοτομία και Αξιοπιστία

Μελετάμε και κατασκευάζουμε έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος.