Τα Nέα μας

***Ανακοίνωση 01/08/2019*** Παράταση στην υποβολή δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίουσε Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κω, Ρόδοκαι σε δήμους-κοινότητες Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Από το Γραφείο Τύπου …

Με Υπουργική Απόφαση η οποια δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου 2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β – 2102)η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων …

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆.Σ του Φορέα Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», α) Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας στα Δωδεκάνησα, …

****Ανακοίνωση**** H προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής κατά την υποβολή των δηλώσεων είναι προαιρετική, συνεπώς η έλλειψή του, δεν κωλύει την καταχώριση των δικαιωμάτων …

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 59/7/28-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμίαυποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, για τους …

Από 12/03/2019 οι δηλώσεις ιδιοκτησίας για το κτηματολόγιο Δωδεκανήσου θα κατατίθενται στο Ολυμπιακό κέντρο Γαλατσίου. ( Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι 111 46) …