Παράταση προθεσμίας υποβολής ιδιοκτησίας

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆.Σ του Φορέα Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»,

α) Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας στα Δωδεκάνησα, παρατάθηκε για τους κατοίκους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ έως τις 19.08.2019.

β) Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας σε Κάσο και Κάρπαθο,ως περιοχες που είχαν βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρατάθηκε για τους κατοίκους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ έως τις 28.06.2019.