Κτηματολόγιο

Περιγραφη Υπηρεσιας

Εκπόνηση μελετών κτηματολογίου

Η εταιρεία στο πλαίσια των μελετών κτηματογραφησης για την δημιουργεία κτηματολογίου στο σύνολο της Χώρας  έχει δημιουργήσει τμήμα αποτελούμενο  από υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό  προσωπικό με εξειδικεύση στην εκπόνηση μελετών κτηματολογίου.

Το έργο της κτηματογράφησης μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με γεωτεμάχια που απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

Η κτηματογράφηση ειναι ενα πολύπλοκο έργο που βασίζεται στην συνεργασία πολλών ειδικοτήτων (μηχανικών, δικηγόρων, πληροφορικών κ.τ.λ.) αλλα και στην επικοινωνία με τους πολιτές με σκοπό την διαμόρφωση ενος ξεκάθαρου τοπίου συναλαγών και επενδύσεων γης.     

Το 2018 η  εταιρεία μας ανελαβε το εργο  δημιουργίας Κτηματολογίου την Δωδεκάνησο.  Πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του έργου μπορείτε να δείτε εδώ:

Προσεγγίστε το Αύριο με Καινοτομία και Αξιοπιστία

Μελετάμε και κατασκευάζουμε έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος.