Απόφαση παράτασης κατοίκων εσωτερικού

Με Υπουργική Απόφαση η οποια δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου 2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β – 2102)
η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας στα Δωδεκάνησα παρατάθηκε για τους κατοίκους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ έως τις 31.07.2019.

———————————————————————————–
Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας στα Δωδεκάνησα, για τους κατοίκους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι έως τις 19.08.2019.