Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας Ωροπού και καθορισμός όρων Δόμησης

Έργο: Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας Ωρωπού και καθορισμός όρων Δόμησης.

Κύριος έργου : Δήμος Ωρωπού

Ημερομηνία : 2006

Περιγραφή: Έγινε τοπογραφική αποτύπωση και Κτηματογράφηση συνολικής έκτασης 2.100 στρεμμάτων όπως και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου όλης της περιοχής. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν:

  • Τριγωνισμός
  • Πολυγωνομετρία
  • Τοπογραφική αποτύπωση
  • Κτηματογράφηση
  • Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.