Κτηματογράφηση ανατολικών και δυτικών περιοχών πόλεως Ναυπάκτου

Έργο: Κτηματογράφηση ανατολικών και δυτικών περιοχών πόλεως Ναυπάκτου.

Κύριος έργου : Τοποδομική Α.Ε.

Ημερομηνία : 2012

Περιγραφή: : Έγινε Κτηματογράφηση έκτασης 5.500 στρεμμάτων με περισσότερους  από 3500 ιδιοκτήτες. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν:

  • Τριγωνισμός
  • Χωροστάθμηση
  • Τοπογραφική αποτύπωση
  • Κτηματογράφηση
  • Αναρτήσεις, Διορθώσεις (χ3)