Μελέτη Οδοποιίας για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου Ισχύος 44 ΜW

Έργο: Μελέτη οδοποίας πρόσβασης και διαμόρφωσης Πλατειών

Κύριος έργου : ΕΛΑΚΤΩΡ

Ημερομηνία : 2022

Περιγραφή: Το έργο αφορά την οδοποιία πρόσβασης και την διαμόρφωση παλατιών για την κατασκευή 11 Α/Γ

Το έργο είναι σε διαδικασία υλοποίησης