Μελέτη οδοποιίας για την αστική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου

Έργο: Μελέτη οδοποιίας για την αστική  ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου.

Κύριος έργου: Δήμος Ναυπακτίας.

Ημερομηνία: 2017

Περιγραφή: Εκπονήθηκε μελέτη αστικής οδοποιίας  για τους κεντρικούς δρόμους της πόλης με σκοπό τον  συνδυασμό δρόμων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου.

Για την  εκτέλεση του έργου έγιναν :

-Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων, δρόμων και πεζοδρομίων.

-Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων

-Τοπογραφική αποτύπωση στην ευρύτερη  περιοχή της μελέτης.