ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΩΝΑ

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΩΝΑ

Κύριος έργου : ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ημερομηνία : 2022

Περιγραφή: Το έργο αφορά την βελτίωση- ασφαλτόστρωση της εσωτερικής οδοποιίας του οικισμού Μερτώνα και συγκεκριμένα την οδό οπού διατρέχει περιμετρικά τα όρια του οικισμού, η οποία αρχίζει και καταλήγει στην επαρχιακή οδό Απερίου Σπόα.`

Το έργο είναι σε διαδικασία υλοποίησης