Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι

Έργο: Βελτίωση οδού Τύρια- Σιστρούνι- Τροποποίηση μελέτης οδοποιίας.

Κύριος έργου : Περιφέρεια Ηπείρου – JAGOIL A.E.

Ημερομηνία : 2013

Περιγραφή: Έγινε λεπτομερής σχεδιασμός τριών ισόπεδων κόμβων με τροποποίηση της αρχικής μελέτης και την προσαρμογή της στους νέους κόμβους. Για την ολοκλήρωση των μελετών έγιναν οι εξής εργασίες:

  • Λεπτομερής σχεδιασμός των κόμβων.
  • Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων στις περιοχές των κόμβων.
  • Κτηματογράφηση.
  • Χάραξη του κόμβων.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.