Οδοποιία Σήραγγας στο Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης)

Έργο: Μελέτη οδοποιίας και ισόπεδων κόμβων για την κατασκευή σήραγγας στην πόλη Ανταναναρίβο (Πρωτεύουσα Μαδαγασκάρης).

Κύριος έργου: Υπουργείο Δημοσίων Έργων Μαδαγασκάρης.

Ημερομηνία: 2017

Περιγραφή: Προσδιορίστηκε η χάραξη της σήραγγας και έγινε σχεδιασμός δυο ισόπεδων
κόμβων στις εξόδου της σήραγγας. Για την εκτέλεσητου έργου έγιναν:

  • Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση των κόμβων
  • Μελέτη οδοποιίας της σήραγγας
  • Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων
  • Μελέτη σήμανσης
  • Τοπογραφική αποτύπωση στην ευρύτερη περιοχή της σήραγγας