Κόμβος Μεσολογγίου

Έργο: Interchange in KTEO Messologiou

Κύριος έργου : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ημερομηνία : 2004

Περιγραφή: Μελέτη μεταφοράς και μελέτη ασφάλειας