Κόμβος Μεσολογγίου

Έργο:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Π.Ε.Ο. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΙΜΑΝΙ – ΚΤΕΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Κύριος έργου : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ημερομηνία : 2004

Περιγραφή: Μελέτη ισόπεδου κόμβου.