Υδροδότηση δυτικών περιοχών Ναυπάκτου

Categories
Νερό και Περιβάλλον

Έργο: Υδροδότηση δυτικών περιοχών Ναυπάκτου (ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ – ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ–-ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ) από δεξαμενή Πιτσινέικα, νερό Ευήνου. Kύριος έργου: Δ.Ε.Υ.Α Ναυπάκτου. Hμερομηνία: 2006 Περιγραφή: Έγινε σχεδιασμός κατασκευής αγωγού μεταφοράς του νερού από υφιστάμενη δεξαμενή, τροφοδοτούμενη από γεωτρήσεις, σε τρεις νέες δεξαμενές ώστε να ενισχυθεί η υδροδότηση των δυτικών περιοχών της Ναυπάκτου. Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 11,00 χιλιόμετρα ενώ σχεδιαστήκαν […]

Οριοθέτηση Ευήνου ποταμού συνολικού μήκους 10 Χλμ

Categories
Νερό και Περιβάλλον

Έργο: Οριοθέτηση Ευήνου ποταμού συνολικού μήκους 10.00 Χλμ (Από Γέφυρα Μεσολογγίου έως Περιθώρια). Kύριος έργου: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ημερομηνία : 2006 Περιγραφή: Έγινε τοπογραφική αποτύπωση του ποταμού σε μήκος 10.0 Χλμ – Υδραυλική μελέτη υπολογισμού της πλημυρικής παροχής και πρόταση γραμμών οριοθέτησης. Το έργο έχει υλοποιηθεί.