Έργο: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ

Categories
Νερό και Περιβάλλον

Κύριος έργου : Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ημερομηνία : 2016 Περιγραφή: Για την προστασία  των γεωτρήσεων από τα πλημμύρικα φαινόμενα του Ευήνου πόταμου,  τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των γεωτρήσεων  και την θολότητα του  νερού άντλησης,  προτάθηκαν και σχεδιαστήκαν τα ακόλουθα έργα προστασίας : α) Κατασκευή ενισχυμένου αναχώματος από συρματοκιβώτια κατά μήκος των γεωτρήσεων, ώστε να εκτρέπεται […]

Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων Δυτικού τμήματος της Πόλης Ναυπάκτου

Categories
Νερό και Περιβάλλον

Έργο: Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων Δυτικού τμήματος της Πόλης Ναυπάκτου. Κύριος έργου : Δήμος Ναυπάκτου. Ημερομηνία : 2022 Περιγραφή: Το αντικείμενο της μελέτης είναι η αντιμετώπιση των όμβριων υδάτων με την συλλογή τους και την διοχέτευση τους σε νέους και υφιστάμενους αποδεκτές που οδηγούν στην θάλασσα.Η φιλοσοφία σχεδιασμού του έργου συνίσταταια) στον διαχωρισμό του παντοροικου δικτύου που […]

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Categories
Νερό και Περιβάλλον

Έργο: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Κύριος έργου : Δήμος Θέρμου Ημερομηνία : 2019-2020 Περιγραφή: Η εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Τοπικής Κοινότητας Πετροχωρίου του Δήμου Θέρμου.  Η υπάρχουσα κατάσταση στον οικισμό Πετροχωρίου δεν περιλαμβάνει δίκτυο αποχέτευσης. Στην υπό μελέτη περιοχή τα λύματα του οικισμού θα συγκεντρώνονται μέσω […]

Οριοθέτηση Μόρνου Ποταμού

Categories
Νερό και Περιβάλλον

Έργο: Υδροδότηση δυτικών περιοχών Ναυπάκτου (ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ – ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ–-ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ) από δεξαμενή Πιτσινέικα, νερό Ευήνου. Kύριος έργου: ΑΤΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ   Hμερομηνία: 2022 Περιγραφή: Αντικείμενο της Υδραυλικής Μελέτης είναι ο προσδιορισμός της γραμμής πλημμύρας του Ποταμού Μόρνου , ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια του. Το συνολικό μήκος του τμήματος που μελετήθηκε  είναι 1022,00 μ για τον Μόρνο ποταμό και 636,00μ […]

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Categories
Νερό και Περιβάλλον

Έργο:ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. Kύριος έργου: Δ.Ε.Υ.Α Ναυπάκτου. Hμερομηνία: 2018 Περιγραφή:  Η μελέτη αναφέρετε στην αντικατάσταση και των εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή εντός του οικισμού της Παλαιοπαναγιάς και συγκεκριμένα στο τμήμα εκείνο που βρίσκεται βόρεια της Π.Ε.Ο. Αντιρρίου Άμφισσας.Η υδροδότηση της περιοχής θα γίνει από υπάρχουσα ρυθμιστική δεξαμενή στον Άνω Πλατανίτη […]

Υδροδότηση δυτικών περιοχών Ναυπάκτου

Categories
Νερό και Περιβάλλον

Έργο: Υδροδότηση δυτικών περιοχών Ναυπάκτου (ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ – ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ–-ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ) από δεξαμενή Πιτσινέικα, νερό Ευήνου. Kύριος έργου: Δ.Ε.Υ.Α Ναυπάκτου. Hμερομηνία: 2006 Περιγραφή: Έγινε σχεδιασμός κατασκευής αγωγού μεταφοράς του νερού από υφιστάμενη δεξαμενή, τροφοδοτούμενη από γεωτρήσεις, σε τρεις νέες δεξαμενές ώστε να ενισχυθεί η υδροδότηση των δυτικών περιοχών της Ναυπάκτου. Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 11,00 χιλιόμετρα ενώ σχεδιαστήκαν […]

Οριοθέτηση Ευήνου ποταμού συνολικού μήκους 10 Χλμ

Categories
Νερό και Περιβάλλον

Έργο: Οριοθέτηση Ευήνου ποταμού συνολικού μήκους 10.00 Χλμ (Από Γέφυρα Μεσολογγίου έως Περιθώρια). Kύριος έργου: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ημερομηνία : 2006 Περιγραφή: Έγινε τοπογραφική αποτύπωση του ποταμού σε μήκος 10.0 Χλμ – Υδραυλική μελέτη υπολογισμού της πλημυρικής παροχής και πρόταση γραμμών οριοθέτησης. Το έργο έχει υλοποιηθεί.