ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Έργο:ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.

Kύριος έργου: Δ.Ε.Υ.Α Ναυπάκτου.

Hμερομηνία: 2018

Περιγραφή: 

Η μελέτη αναφέρετε στην αντικατάσταση και των εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή εντός του οικισμού της Παλαιοπαναγιάς και συγκεκριμένα στο τμήμα εκείνο που βρίσκεται βόρεια της Π.Ε.Ο. Αντιρρίου Άμφισσας.
Η υδροδότηση της περιοχής θα γίνει από υπάρχουσα ρυθμιστική δεξαμενή στον Άνω Πλατανίτη στην όποια καταλήγουν αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις γεωτρήσεις του Εύηνου.

. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν:

  • Υδραυλική μελέτη με δημιουργία σχεδίων λεπτομερειών του έργου.
  • Στατική μελέτη δεξαμενών.
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.