Οριοθέτηση Μόρνου Ποταμού

Έργο: Υδροδότηση δυτικών περιοχών Ναυπάκτου (ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ – ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ–-ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ) από δεξαμενή Πιτσινέικα, νερό Ευήνου.

Kύριος έργου: ΑΤΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

Hμερομηνία: 2022

Περιγραφή: Αντικείμενο της Υδραυλικής Μελέτης είναι ο προσδιορισμός της γραμμής πλημμύρας του Ποταμού Μόρνου , ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια του. Το συνολικό μήκος του τμήματος που μελετήθηκε  είναι 1022,00 μ για τον Μόρνο ποταμό και 636,00μ για το υδατόρεμμα  με την ονομασία Τυρνόρρεμα.

Η συνολική έκταση της Λεκάνης απορροής είναι 873 Κμ2 και η εκτίμηση της παροχής είναι 1212 μ3/sec

  • Το έργο έχει υλοποιηθεί.