ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Έργο: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Κύριος έργου : Δήμος Θέρμου

Ημερομηνία : 2019-2020

Περιγραφή: Η εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Τοπικής Κοινότητας Πετροχωρίου του Δήμου Θέρμου.  Η υπάρχουσα κατάσταση στον οικισμό Πετροχωρίου δεν περιλαμβάνει δίκτυο αποχέτευσης. Στην υπό μελέτη περιοχή τα λύματα του οικισμού θα συγκεντρώνονται μέσω αγωγών βαρύτητας σε τρία νέα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης και μέσω τριών νέων αντλιοστασίων θα καταλήγουν στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου .

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.