Υδροδότηση δυτικών περιοχών Ναυπάκτου

Έργο: Υδροδότηση δυτικών περιοχών Ναυπάκτου (ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ – ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ–-ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ) από δεξαμενή Πιτσινέικα, νερό Ευήνου.

Kύριος έργου: Δ.Ε.Υ.Α Ναυπάκτου.

Hμερομηνία: 2006

Περιγραφή: Έγινε σχεδιασμός κατασκευής αγωγού μεταφοράς του νερού από υφιστάμενη δεξαμενή, τροφοδοτούμενη από γεωτρήσεις, σε τρεις νέες δεξαμενές ώστε να ενισχυθεί η υδροδότηση των δυτικών περιοχών της Ναυπάκτου. Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 11,00 χιλιόμετρα ενώ σχεδιαστήκαν και υπολογιστήκαν τρεις νέες δεξαμενές αποθήκευσης. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν:

  • Υδραυλική μελέτη με δημιουργία σχεδίων λεπτομερειών του έργου.
  • Στατική μελέτη δεξαμενών.
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

Το έργο έχει υλοποιηθεί.