Οριοθέτηση Ευήνου ποταμού συνολικού μήκους 10 Χλμ

Έργο: Οριοθέτηση Ευήνου ποταμού συνολικού μήκους 10.00 Χλμ (Από Γέφυρα Μεσολογγίου έως Περιθώρια).

Kύριος έργου: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Ημερομηνία : 2006

Περιγραφή: Έγινε τοπογραφική αποτύπωση του ποταμού σε μήκος 10.0 Χλμ – Υδραυλική μελέτη υπολογισμού της πλημυρικής παροχής και πρόταση γραμμών οριοθέτησης.

Το έργο έχει υλοποιηθεί.