Έργο: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ

Κύριος έργου : Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ημερομηνία : 2016

Περιγραφή: Για την προστασία  των γεωτρήσεων από τα πλημμύρικα φαινόμενα του Ευήνου πόταμου,  τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των γεωτρήσεων  και την θολότητα του  νερού άντλησης,  προτάθηκαν και σχεδιαστήκαν τα ακόλουθα έργα προστασίας :

α) Κατασκευή ενισχυμένου αναχώματος από συρματοκιβώτια κατά μήκος των γεωτρήσεων, ώστε να εκτρέπεται η πορεία της ροής  του ποταμού από την θέση των γεωτρήσεων και παράλληλα τα όμβρια ύδατα από το χείμαρρο που βρίσκετε ανατολικά των γεωτρήσεων να απομακρύνονται από τις γεωτρήσεις.

 Το συνολικό μήκος του αναχώματος είναι 340μ. περίπου και μέγιστου ύψους 6,00μ.  ,

β) Διάνοιξη της κοίτης του ποταμού με εκβάθυνση τουλάχιστον 1,5μ. για μήκος ποταμού περίπου 900μ.  Η διάνοιξη προτείνεται ώστε να επιτευχθεί εκτροπή την ροής του ποταμού σε αυτή τη θέση κατά την κατάσταση της χαμηλής πλημμύρας. 

Για την υλοποίηση του έργου συντάχθηκαν οι μελέτες:

  1. Τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
  2. Υδραυλική μελέτη υπολογισμού της μέγιστης στάθμης νερού σε περίοδο επαναφοράς 50 ετών.
  3. Γεωτεχνικη μέλετη υπολογισμου αναχωματος με συρματοκυβωτια.
  4. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

 

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.