Κτηματογράφηση ανατολικών και δυτικών περιοχών πόλεως Ναυπάκτου

Categories
Τοπογραφία και GIS

Έργο: Κτηματογράφηση ανατολικών και δυτικών περιοχών πόλεως Ναυπάκτου. Κύριος έργου : Τοποδομική Α.Ε. Ημερομηνία : 2012 Περιγραφή: : Έγινε Κτηματογράφηση έκτασης 5.500 στρεμμάτων με περισσότερους  από 3500 ιδιοκτήτες. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν:

Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας Ωροπού και καθορισμός όρων Δόμησης

Categories
Τοπογραφία και GIS

Έργο: Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας Ωρωπού και καθορισμός όρων Δόμησης. Κύριος έργου : Δήμος Ωρωπού Ημερομηνία : 2006 Περιγραφή: Έγινε τοπογραφική αποτύπωση και Κτηματογράφηση συνολικής έκτασης 2.100 στρεμμάτων όπως και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου όλης της περιοχής. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν: Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.