Παράταση στην υποβολή δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου

Categories
Νέα

***Ανακοίνωση 01/08/2019*** Παράταση στην υποβολή δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίουσε Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κω, Ρόδοκαι σε δήμους-κοινότητες Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη δόθηκε νέα παράταση έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 για την υποβολή των δηλώσεων (του […]

Απόφαση παράτασης κατοίκων εσωτερικού

Categories
Νέα

Με Υπουργική Απόφαση η οποια δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου 2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β – 2102)η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας στα Δωδεκάνησα παρατάθηκε για τους κατοίκους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ έως τις 31.07.2019. ———————————————————————————–Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας στα Δωδεκάνησα, για τους κατοίκους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι έως τις 19.08.2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής ιδιοκτησίας

Categories
Νέα

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆.Σ του Φορέα Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», α) Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας στα Δωδεκάνησα, παρατάθηκε για τους κατοίκους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ έως τις 19.08.2019. β) Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ιδοκτησίας σε Κάσο και Κάρπαθο,ως περιοχες που είχαν βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρατάθηκε για τους κατοίκους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ έως […]

Πιστοποιητικά μεταγραφής

Categories
Νέα

****Ανακοίνωση**** H προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής κατά την υποβολή των δηλώσεων είναι προαιρετική, συνεπώς η έλλειψή του, δεν κωλύει την καταχώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο προσκομιστούν τα πιστοποιητικά μεταγραφής, θα παραλαμβάνονται από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, μέσω των αιτήσεων συμπληρωματικών στοιχείων.

Τελευταία παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης

Categories
Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 59/7/28-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμίαυποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, για τους κατοίκους εσωτερικού,  παρατάθηκε,  έως τις 20.05.2019. Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργείου […]

Ενημέρωση για το γραφείο κτηματογράφησης στην Αθήνα

Categories
Νέα

Από 12/03/2019 οι δηλώσεις ιδιοκτησίας για το κτηματολόγιο Δωδεκανήσου θα κατατίθενται στο Ολυμπιακό κέντρο Γαλατσίου. ( Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι 111 46) Ωράριο λειτουργίας 08:00 έως 16:00 καθημερινά και 08:00 με 20:00 τις Τετάρτες. *** ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΕΩΣ ΚΑΙ 08-03-2019.*** ΔΕΊΤΕ ΣΤΟ ΧΆΡΤΗ

Παράταση ημερομηνίας λήξης συλλογής δηλώσεων κατοίκων εσωτερικού στα πλαίσια της Κτηματογράφησης Δωδεκάνησου.

Categories
Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/11/13-02-2019 απόφαση τουΔιοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμίαυποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας,  παρατάθηκε, για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις 05.04.2019.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης αλλάζει!

Categories
Νέα

Από την Δευτέρα 4/2/2019 θα είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για το Κτηματολόγιο. Παρακαλείσθε να οριστικοποιήσετε τυχόν εκκρεμείς δηλώσεις σας, διότι με την έκδοση της νέας εφαρμογής δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους και θα πρέπει να συμπληρωθούν ξανά από την αρχή. Η νέα εφαρμογή:· Είναι περισσότερο φιλική στον χρήστη.· Είναι πλήρως συμβατή με […]

Αλλαγή Έδρας γραφείου συλλογής δηλώσεων για το Kτηματολόγιο Δωδεκανήσου στην Αθήνα.

Categories
Νέα

Από 30/01/2019 οι δηλώσεις ιδιοκτησίας για το κτηματολόγιο Δωδεκανήσου θα κατατίθενται στον Πειραιά (Υψηλάντου 143, Αίθουσα Δωδεκανησιακών σωματείων Αθηνών – Πειραιώς 1ος Όροφος).

Τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα

Categories
Νέα

Τα Δωδεκάνησα (για την ακρίβεια είναι 14) ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων δεμένα με τις τύχες του Ελληνισμού. Εν τούτοις, μόλις το 1947 ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος. Εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης δέχθηκαν καταστρεπτικές επιδρομές από τους Πέρσες, τους Σαρακηνούς, τους Βενετούς, τους Γενουάτες, τους Σταυροφόρους και τους Τούρκους (Σελτζούκους και Οθωμανούς). Από το 1309 περιήλθαν […]

Νέος Φορέας για το Κτηματολόγιο

Categories
Νέα

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ν.4512/2018, η εταιρία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.) καταργείται και στην θέση της συστήνεται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στην θέση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πάσης φύσεως […]