Παράταση ημερομηνίας λήξης συλλογής δηλώσεων κατοίκων εσωτερικού στα πλαίσια της Κτηματογράφησης Δωδεκάνησου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/11/13-02-2019 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμία
υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας,  παρατάθηκε, για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις 05.04.2019.