Κατασκευή οδού πρόσβασης Προβλήτας και κτιρίου υποστήριξης Ιχθυοκαλλιεργειών στην Περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας

Categories
Διαχείριση Έργων

Έργο: Κατασκευή οδού πρόσβασης , Προβλήτας και κτιρίου υποστήριξης Ιχθυοκαλλιεργειών στην Περιοχή του Αστακού Αιτ/νιας. Κύριος έργου : Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Ημερομηνία : 2016-2018 Περιγραφή: Η εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή της οδοποιίας πρόσβασης στην περιοχή των έργων συνολικού μήκους 3Χλμ, την μελέτη για την κατασκευή της Προβλήτας και την Οικοδομική άδεια για την κτιριακή […]