Κατασκευή οδού πρόσβασης Προβλήτας και κτιρίου υποστήριξης Ιχθυοκαλλιεργειών στην Περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας

Έργο: Κατασκευή οδού πρόσβασης , Προβλήτας και κτιρίου υποστήριξης Ιχθυοκαλλιεργειών στην Περιοχή του Αστακού Αιτ/νιας.

Κύριος έργου : Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες

Ημερομηνία : 2016-2018

Περιγραφή: Η εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή της οδοποιίας πρόσβασης στην περιοχή των έργων συνολικού μήκους 3Χλμ, την μελέτη για την κατασκευή της Προβλήτας και την Οικοδομική άδεια για την κτιριακή μονάδα συνολικού εμβαδού 1.000 τ.μ.
Κατά την διάρκεια των κατασκευών το τμήμα διαχείρισης έργων παρακολούθησε την χρηματοοικονομική εξέλιξη και την κατασκευή του έργου.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.